Växjö Konsertförening har i dag bidragit med 10.000kr för ett ackord till Musica Vitaes flygelinsamling. Detta är ett resultat av den insamling som skett bland våra medlemmar. När jingeltävling, som ingått som ett led i insamlingen, är avgjord, meddelar vi vilket ackord som vi önskar köpa. Eftersom det ännu finns en bit kvar tills vi uppnår 10.000kr är insamlingen öppen till den 10 februari.


Vi riktar ett särskilt tack till alla er som bidragit!


Gösta Karlsson

Anita Karlsson

Birgitta Sagemo

Margareta Larsson

Rosemarie Haglund

Bernt Kihlström

Mona Bendz

Mårten Bendz

Karin Johansson

Lennart Johansson

Bente Holm

Marianne Nilsson

Gunnar Ronéus

Kjell Nilsson

Ann-Karin Ånman

Gunvor Solén

Monica Jungenfelt

Gun Hammarstedt

IngMarie Ängvide


Några önskar vara anonyma


Med anledning av konsertföreningens ambition att bidraga till Musik i Syds flygelfond gavs ett uppdrag åt tre studenter i komposition på S:t Sigfrids folkhögskola att skriva jinglar på tre givna ackord. Studenterna tog uppgiften på allvar och vi har nu utsett tre av dem för er att rösta på. Tanken är att det vinnande ackordet ska bli konsertföreningens signatur som ska ljuda när en konsert tar sin början, antingen utförd ”live” eller genom högtalarna.


Vilket ackord ska VKF välja?

Lyssna och rösta här!Hur går det till?

1. Lyssna på jinglarna här nedan.

2. Skriv vilken jingel du röstar på i formuläret här till höger

3. Tryck skickaJingel nr 1


Jingel nr 2


Jingel nr 3