Växjö Konsertförening har bidragit med 10.000kr för ett ackord till Musica Vitaes flygelinsamling. Detta är ett resultat av den insamling som skett bland våra medlemmar. 


Vi riktar ett särskilt tack till alla er som bidragit!


Gösta Karlsson

Anita Karlsson

Birgitta Sagemo

Margareta Larsson

Rosemarie Haglund

Bernt Kihlström

Mona Bendz

Mårten Bendz

Karin Johansson

Lennart Johansson

Bente Holm

Marianne Nilsson

Gunnar Ronéus

Kjell Nilsson

Ann-Karin Ånman

Gunvor Solén

Monica Jungenfelt

Gun Hammarstedt

IngMarie Ängvide

David Aldén

Boiana Müller


Några önskar vara anonyma


Med anledning av konsertföreningens ambition att bidraga till Musik i Syds flygelfond gavs ett uppdrag åt tre studenter i komposition på S:t Sigfrids folkhögskola att skriva jinglar på tre givna ackord. Studenterna tog uppgiften på allvar och vi har nu, efter en ytterst jämn röstning, röstat fram Jingel nr 3 som vinnande bidrag. Det vinnande ackordet ska bli konsert-föreningens signatur som ska ljuda i samband med VKFs konserter och arrangemang. Här nedan kan du fortsatt lyssna på jinglarna:


Jingel nr 1


Jingel nr 2


Jingel nr 3